Sa oled siin

E-Arsenal esitas kaitseministrile ettevõtte ümberkorraldamise kava

21. September 2009 - 16:44
Eile esitas E-Arsenal AS-i nõukogu ettevõtte ainuaktsionärile äriühingu tegevuse ümberkorraldamise kava, mille eesmärgiks on eelduste loomine era- ja avaliku sektori koostööle põhineva kaitsetööstuse klastri väljaarendamiseks Eestis.

Senine tegevus kaitsetööstuse edendamisel on olnud juhuslik, koordineerimata ning mitte vastavuses nende võimalustega, mida antud valdkond võiks süsteemse lähenemise korral Eesti kaitsevõime tugevdamiseks ja majanduse arenguks pakkuda.

\"Riigil on ülesanne kaitsetööstuse arengut toetada ja koordineerida. Seni on seda tehtud läbi 100% riigi omandusse kuuluva E-Arsenal AS-i, millele seatud ootused ei ole täitunud,\" ütles E-Arsenal AS-i nõukogu esimees Taavi Veskimägi.

Äriühingu ümberkujundamise vajadusele on aastate jooksul juhtinud tähelepanu Rahandusministeerium. Sama on oma auditi raportites toonud välja Riigikontroll ja Kaitseministeeriumi siseauditi osakond ja kaitsetööstuse arendamise töörühm. Ümberkorraldamise vajadust toetavad nõukogu poolt tellitud ümberkorraldamise lähtealuseks võetud analüüsid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist ning Ernst & Young Baltic AS-ist.

Tuginedes analüüsile ei ole E-Arsenal suutnud ettevõtte äriplaanis 2007-2011 seatud eesmärke senini saavutada ning hinnates olukorda ei pea nõukogu realistlikuks senise tegevusstrateegiaga nende saavutamist ka 2011 aastaks. Lisaks on jõutud olukorda, kus äriühingu põhitegevuse netoväärtus on seisuga 30.06.2009.a negatiivne ja äriühing on saanud senini toimida suuresti ainult tänu riigilt aktsiakapitali paigutatud kinnisvarale. Äriühingut on aastaid toetanud kunstlikult Kaitseministeerium, mis kindlasti ei ole tulnud kasuks kaitseotstarbeliste rahade kasutamise efektiivsusele.

Nõukogu poolt koostatud ettepanekute kohaselt lahutataks ettevõtte projektijuhtimise alane põhitegevus kinnisvarast läbi tütarühingu moodustamise. Tehakse ka ettepanek anda kinnisvara omava ettevõtte aktsiad üle rahandusministri valitseda, tuues kaitseotstarbeliste kaupade-teenuste projektijuhtimisele kontsentreerunud ettevõtte Kaitseministeeriumi valitseda koos otsusega antud ettevõtte osasid Vabariigi Valitsuse poolt sätestatud kriteeriumide alusel eelläbirääkimistega võõrandada. Nõukogu esimehe Taavi Veskimägi hinnangul peavad tulevasele partnerile esitatavad tingimused põhinema usaldusväärsusel, varasemal kogemusel ja kompetentsil kaitsevaldkonnas ning suutlikkusel investeerida ettevõttesse täiendavalt raha.

\"E-Arsenal peaks olema platvorm, mida kasutades riik kaasab kaitsetööstuse edendamisesse ärilise kompetentsi, täiendava kapitali ja selle valdkonna teadmised. Visioonina oleks parim E-Arsenali omanike struktuur, mis hõlmaks lisaks riigile rahvusliku kapitali põhist partnerit ja rahvusvahelist strateegilist partnerit. Nendele eesmärkidele on käesolevad ettepanekud suunatud,\" selgitas Veskimägi.


Lisainfo:
Taavi Veskimägi
E-Arsenal AS nõukogu esimees
Tel: 5010168